Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

.. Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό ..

Αχλιόπτας Δημήτρης

Καθηγητής

Γραφείο: B24
Τηλ.: 210-727 5134
e-mail: optas [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~optas/

Εμίρης Ιωάννης

Καθηγητής

Γραφείο: Β20
Τηλ.: 210-727 5105
e-mail: emiris [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~emiris/

Ζησιμόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής

Γραφείο: Β55
Τηλ.: 210-727 5156
e-mail: vassilis [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~vassilis/

Θεοχάρης Θεοχάρης

Καθηγητής

Γραφείο: Α34
Τηλ.: 210-727 5106
e-mail: theotheo [at] di.uoa.gr
url: http://graphics.di.uoa.gr/people/cv_theoharis.html

Κιαγιάς Άγγελος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Α33
Τηλ.: 210-727 5239
e-mail: aggelos [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~aggelos

Κολλιόπουλος Σταύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Β6
Τηλ.: 210-727 5108
e-mail: sgk [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~sgk/

Κουτσουπιάς Ηλίας

Καθηγητής

Γραφείο: Β7
Τηλ.: 210-727 5122
e-mail: elias [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~elias/

Μισυρλής Νικόλαος

Καθηγητής

Γραφείο: A36
Τηλ.: 210-727 5103
e-mail: nmis [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~nmis

Ροντογιάννης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Διευθυντής Τομέα

Γραφείο: Β8
Τηλ.: 210-727 5102
e-mail: prondo [at] di.uoa.gr
url: http://cgi.di.uoa.gr/~prondo/

Τζαφέρης Φίλιππος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: A35
Τηλ.: 210-727 5112
e-mail: ftza [at] di.uoa.gr
url: http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/F.Tjaferis/