Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

.. Καλώς ήρθατε ..

Ο Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής επικεντρώνεται στη θεμελίωση και ανάπτυξη των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:


Eίναι τομέας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

.. Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό ..

Τα περισσότερα από τα παρακάτω μέλη του τομέα της Θεωρητικής Πληροφορικής, έχουν καλύψει ακαδημαϊκές θέσεις σε διεθνές επίπεδο, έχουν δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια συναφή των ερευνητικών τους τομέων, και έχουν χρηματοδοτηθεί από γνωστούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως η ΕΕ και το ERC (2 IDEAS awards), NSERC (Καναδάς) και NSF (ΗΠΑ).