Μαθηματικά Πληροφορικής

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής: Ηλίας Κουτσουπιάς

Table of Contents

Νέα

Γενικές πληροφορίες

Ώρες διδασκαλίας:

 • Δευτέρα 12-2, Αίθουσα Α2 (Προσοχή: Έχει αλλάξει η ώρα)
 • Πέμπτη 3-5, Αίθουσα Α1

Ώρες υποδοχής φοιτητών:

 • Τετάρτη 1:30-2:30 (Γραφείο Β7)

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές αρχές και τεχνικές μαθηματικών που χρησιμοποιούνται στην Πληροφορική. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για την 1η και 2η κατεύθυνση και προαιρετικό για την 3η κατεύθυνση.

Ύλη

Η μεθοδολογία που ακολουθείται σκοπεύει να παρουσιάσει κάποια βασικά αποτελέσματα δίνοντας έμφαση στην σωστή προσέγγιση και στις κατάλληλες τεχνικές. Τα θέματα που καλύπτονται ποικίλουν και περιλαμβάνουν: Μέθοδοι αποδείξεων με έμφαση στην επαγωγή και στις αποδείξεις ύπαρξης. Ανάλυση αλγορίθμων και αναδρομικών δομών. Γεννήτριες συναρτήσεις. Καταμέτρηση και συνδυασμοί. Διακριτή πιθανότητα και πιθανοτικές μέθοδοι. Θεωρία αριθμών με εφαρμογές στην κρυπτογραφία. Στοιχεία θεωρίας γράφων.

Συγγράμματα

Τα επίσημα συγγράμματα είναι

 • Κenneth H. Rosen. Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους. Εκδόσεις Τζιόλα, 2008
 • Βουτσαδάκης Γιώργος, Κυρούσης Λευτέρης, Μπούρας Χρήστος, Σπυράκης Παύλος. Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους. Εκδόσεις Gutenberg, 2008

Υπάρχουν επίσης πολύ καλά εγχειρίδια στην Αγγλική γλώσσα που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης του μαθήματος, όπως:

 • Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics and its Applications.
 • Lazlo Lovasz, Jozsef Pelikan, Katalin Vesztergombi. Discrete Mathematics.
 • Eric Lehman and Tom Leighton. Mathematics for Computer Science. Μπορείτε να το βρείτε online.

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται και από τις σημειώσεις, που είναι διαθέσιμες online.

Για τη βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία θα βασίζεται στο τελικό διαγώνισμα και στις ασκήσεις. Οι ασκήσεις δεν είναι υποχρεωτικές. Πιο συγκεκριμμένα ο βαθμός θα είναι ίσος με το 80% του βαθμού της τελικής εξέτασης συν το 30% του βαθμού των ασκήσεων. Για να περάσει όμως κάποιος το μάθημα πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον 4 στην τελική εξέταση. Ο υπολογισμός θα γίνει με τον παρακάτω "κώδικα":

 • Ο βαθμός των ασκήσεων θα προκύψει από το μέσο όρο των 3 καλύτερων συνόλων ασκήσεων
 • Βαθμός = 0.8 * Εξέταση + 0.3 * Ασκήσεις
 • Αν Εξέταση <= 4, τότε Βαθμός = MIN (Βαθμός, 4)
 • Αν Βαθμός > 10, τότε Βαθμός = 10

Διαλέξεις

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις μπορούν να είναι τυπωμένες ή χειρόγραφες. Ηλεκτρονική παράδοση των ασκήσεων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, γιατί μπορεί να παραπέσουν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι μόνο ένα εκτυπώσιμο αρχείο pdf.

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License